Ciekawostka

Ciekawostka

dotycząca budynku, w którym mieści się placówka Klubu Malucha

W budynku urodził się i mieszkał Paweł Targiel (1945-2009), rodowity mikołowianin, poeta, działacz kultury, filozof. W 1988 r. założył czasopismo MIARKA, w 1996 r. ARKADIĘ. PISMO KATASTROFICZNE. Był inicjatorem przekształcenia mieszkania Rafała Wojaczka w instytucję kultury, INSTYTUT MIKOŁOWSKI, a potem został dyrektorem tej placówki. Wydał tomiki wierszy: OSTATNIE WIERSZE (2005) i HALSEM (2007).

…Żeby drzewa były szumiące, ludzie piękni
Księżyc wielki, wiatr uroczysty
Wtedy jestem w zgodzie ze swoim istnieniem…